Anestezi; AN (olumsuzluk) eki ve ESTEZİ (duyu, his) sözcüğünden oluşur ve duyarsızlık, hissizlik anlamına gelmektedir. Genel anestezi yaşam fonksiyonlarında bir değişiklik olmadan geçici bilinç kaybı ve reflekslerin baskılanması yanında kas gevşemesi de sağlayarak cerrahi girişimin güvenli yapılmasını sağlar.

Genel anestezi’de hastanın solunumu dahil tüm yaşam fonksiyonlarının devamlılığı anestezi doktorunun bilgi ve becerisi ile sağlanır. Anesteziyolog anestezi boyunca cihaz ve monitörlerden yararlanarak hastanın en güvenli koşullarda kalmasını sağlar.

Santral (epidural, spinal) veya periferik (pleksus blokları) sinir blokları ile yapılan rejyonel anestezi tipinde vücudun bir bölgesi ağrıya duyarsız bir hale getirilerek ameliyat ortamı sağlanır. Bazı ameliyatlarda hem genel hem de rejyonel anestezi uygulanır.

Sedo-analjezi olarak adlandırılan anestezi türünde ise, damar yolu ile sakinleştici-ağrı kesici ve bu olayları hatırlamayı engelleyici ilaçlar verilerek uykulu bir hale gelen hastada ameliyat yerindeki sinirler ilaçlar ile bloke edilip uyuşturularak ameliyat ortamı yaratılır.

Anestezi doktoru, hastaya uygun anestezi tipini uygularken, ameliyat lokal dahi olsa cerrahi girişim boyunca tüm yaşamsal fonksiyonlarını takip ederek, vücudun istem dışı gelişen reflekslerine ilaç ve aletler ile gerektiğinde müdahalelerde bulunur. Yeterli sıvı, kan basıncı ve akım düzenlemesini yapar. Hastanın, ameliyat sonrası ağrısız, şikayetsiz ve sorunsuz bir şekilde yatağına veya evine gitmesini sağlar.