Hasta Hakları

Sayın hastalarımız, haklarınız;

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir. İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. Yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir. İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir. 1. Hizmetten genel olarak faydalanma Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır. 2. Bilgilendirme ve bilgi isteme Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır. 3. Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek, vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır. 4. Mahremiyet Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır. 5. Reddetme, durdurma ve rıza Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır. 6. Güvenlik Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır. 7. Dini vecibeleri yerine getirebilme Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır. 8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. 9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır. 10. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır. Öneri, Teşekkür ve şikayetleriniz için: hastahaklari.saglik.gov.tr

Hasta Sorumlulukları

Sayın hastalarımız, sorumluluklarınız;

Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. 1. Genel sorumluluklar 1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. 1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. 1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. 2. Sosyal güvenlik durumu 2.1. Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. 2.2. Hasta;  (BAĞ-KUR, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır. 3. Sağlık çalışanlarını bilgilendirme 3.1. Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir. 4. Hastane kurallarına uyma 4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. 4.1. Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. 4.2. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. 4.3. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. 4.4. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. 4.5. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır. 5. Tedavisi ile ilgili önerilere uyma 5.1. Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. 5.2. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. 5.3. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. 5.4. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Yatan Hasta, Refakatçı ve Ziyaretçilerin Dikkatine

Hastanemiz içinde sağlığınızı ve güvenliğinizi korumak üzere uymanız gereken bazı kuralları hatırlatmak istiyoruz:

ZİYARETÇİ VE REFAKATÇİ KURALLARI

 • Hastalarımızın dinlenebilmesi ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla belirli saatler dışında tedavileri gereği hasta ziyaretleri yoktur. Kalabalık ve uzun süreli ziyaretlerin yapılmaması hasta sağlığı açısından rica olunur.
 • Hasta Ziyaret saatleri 13:00 – 16:00 ve 18:00 – 21:00 saatleri arasındadır.
 • Kahvaltı ( 07:00 – 07:30) Öğle Yemeği ( 12:00 – 12:30 ) Akşam Yemeği ( 17:00 – 18:00 ) saatleri arasındadır.
 • Hasta bilgilendirmeleri doktorlar tarafından yapılır.
 • Hasta sağlığı açısından servis ziyaretleri her hasta için en fazla 3 kişi olarak 15’şer dk olarak yapılır.
 • Hasta ziyaretçilerinin, ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmaları yasaktır.
 • Hastalarınıza dışarıdan yiyecek ve içecek getirmeyiniz. Hastanemizde hastalarımızın yiyecekleri diyetlerine uygun içerik ve kalori desteği ile günlük olarak hazırlanmaktadır.
 • Hasta dolaplarını temiz tutunuz. Dolaplar giysi, terlik vb. eşyalarınızı bulundurmanız içindir. Yiyecek saklamayınız.
 • Hastane içerisinde, hasta odalarında ve tuvaletlerinde kesinlikle sigara içmek yasaktır.
 • Telefon ile hasta hakkında bilgi verilmez.
 • Hasta ziyaretçileri kamera, fotograf makinesi gibi görsel aletleri, ancak hasta veya hasta yakını kabul ettiği sürece odada kullanabilir.
 • Odalarda TV sesini diğer odaları rahatsız edecek şekilde açılması yasaktır.
 • Doktor tarafından ziyaret edilmesi sakıncalı olan hastalar ziyaret edilemez. Hastane tarafından kapıya asılan ” hasta ziyareti yasaktır ” ibaresine uymak zorundadırlar.
 • Hasta ziyareti için gönderilen çiçekler oda içerisine alınmaz ve oda kapısına konulur.
 • Hasta ziyaretçilerinin ziyaret sırasında koridorda ya da hastane personeliyle yüksek sesle konuşmaları yasaktır.
 • Yatan hastalar hakkında bilgi sadece hastanın doktoru tarafından verilir.
 • Sağlık personeli ya da yardımcı hizmetlilerin hastalar hakkında verdiği bilgilerden, hastane idaresi sorumlu değildir.
 • Ziyaretçilerin ve ya refakatçıların hastane personeline bahşiş, hediye gibi çalışmaya teşvik edici ödüller vermeleri yasaktır.
 • Bulunduğunuz yeri ve çevrenizi temiz tutunuz. Kağıt, kutu, plastik şişe vb. çöplerinizi mavi poşetli çöp kutularına atınız. Bu kutulara iğne uçları ve kirli pansuman bezleri atılmaz. Bu türde çöplerinizin uygun kutulara atılması için hastane yardımcı personelinden yardım isteyiniz.
 • WC ve Banyoları temiz tutmaya özen gösteriniz. Lavaboları sadece el – yüz yıkamak için kullanınız.
 • Çamaşır, pijama gibi özel eşyalarınızı yatış sırasında yanınızda getiriniz.
 • Hasta dolaplarında kıymetli eşya bulundurmayınız.Kıymetli eşyalarınızın kaybolmaması açısından kantine, radyoloji birimine veya herhengi bir yere gitmeniz gerektiğinde odanızı mutlaka kilitleyerekayrılmanız rica olunur. Kaybolan kıymetli eşyalarınızdan hastanemiz sorumlu değildir. Ameliyata girecek hastalar imza karşılığında eşyalarını kat görevlisine teslim edip ameliyattan sonra yine imza karşılığı geri alınabilir.

 

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 • Sağlık personeli tarafından tedaviniziçin takılan serum, serum iğnesi, dren ve diğer malzemeyi kendiniz çıkarmaya çalışmayınız. Servis hemşirelerine bildiriniz.
 • Tedavinizin veya ameliyatınızın yapılabilmesi için size verilen formları okuyarak imzalayınız.
 • Hekiminizin ve hemşirenizin adını öğreniniz.
 • Hemşireniz tarafından kolunuza takılan ve üzerinde size ait bilgiler taşıyan Hasta Bilekliklerini hastaneden taburcu olana kadar çıkarmayınız. (Sadece doğum yapan anne ve bebeği için geçerlidir.)
 • Sağlık personelinin önerilerine uyunuz, uyalarılarını dikkate alınız.
 • Vizit ve tedavi sırasında hastanızın kontrol ve tedavisinin kolayca yapılmasını sağlamak için hasta odalarını boşaltınız.
 • Tedavi için verilen kan ve serumların ayarı ile oynamayınız.
 • Beklememeniz açısından, hasta taburcu işlemlerini taburcu olmadan önce gerçekleştiriniz. Gerekli bilgiyi Taburcu İşlemleri Birimin’den alabilirsiniz.

 

YARARLANABİLECEĞİNİZ HİZMETLERİMİZ İSE ŞUNLARDIR

 • Herhangi bir sağlık personeline ihtiyaç duyduğunuzda HEMŞİRE ÇAĞRI butonuna basarak yardım alabilirsiniz.
 • Hastalığınızla ilgili öğrenmek istediğiniz her şeyi hekiminize danışabilirsiniz.
 • Odalarda, hasta ve refakatçileri için hizmete sunulan TV, buzdolabı, klima, WC ve telefonlardan yararlanabilirsiniz.
 • Telefon ile dış hat almak isterseniz çağrı merkezimizi arayabilirsiniz: ( 0 ) TUşLAYINIZ. (Sadece şehir içi ve günde 3 arama ile sınırlıdır.)
 • Şikayet ve önerilerinizi Hasta Hakları Birimine iletiniz.

(mesai saatleri içinde 1206 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.)

 • Hasta ve refakatçileri, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği hizmetlerinden yararlanabilirler. Refakatçi yemek fişleri yemek dağıtımı esnasında verilmektedir.