MİSYONUMUZ;

Sağlık sektöründeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, bu gelişmeleri hastalarımızın sağlıklı kalabilmeleri ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla;

 • Hastalarımızın güvenini kazanarak sağlık sorunlarına en kısa sürede, doğru ve güncel çözümler üretmek,
 • Etik ilkelerden ödün vermeksizin tüm çalışanlarımız ve yönetim kadromuzla birlikte sağlıklı çalışma yaşamı koşullarında, hasta güvenliği ve hasta memnuniyeti odaklı uluslararası kalite standartlarında hizmette etkinlik, süreklilik, zamanlılık anlayışı ile çalışan memnuniyetini esas alarak hizmet sunmaktadır.
 • Hastalar ve çalışanlar tarafından daima tercih edilen bir kurum olmak için varız.

VİZYONUMUZ;

Özel Tekirdağ Yaşam hastanesi olarak; Hastanemizin kuruluş amacına uygun olarak, mükemmeliyet odaklı, hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın memnuniyetinin artırılmasını hedefleyen sürekli ve süratli iyileştirilebilir hizmet sunan, yüksek motivasyon ve ekip ruhu içerisinde yeniliklerin ve en son teknolojinin kullanıldığı, ulusal ve uluslararası alanda öncü ve örnek uygulamalarla fark yaratan, güvenli ve kaliteli bir sağlık kuruluşu olmaktır.

DEĞERLERİMİZ;

 • Hastalarımıza her zaman yüksek kalitede nitelikli hizmet sunarız.
 • Hasta memnuniyeti vazgeçilmez önceliğimizdir.
 • Hasta ve yakınlarının haklarına daima saygılı hizmet sunarak, hasta sorumlulukları konusunda eğitici ve yol gösterici anlayışla hizmet sunarız.
 • Sağlık hizmetini; nitelikli, etkin, zamanında, güvenilir, güncel, bilimsel ve bölgenin sürekli ihtiyacını karşılayacak şekilde sunarız.
 • Ulusal ve uluslararası sağlık sektörüne özgü standartlarla çalışır, hasta güvenliğini önemseriz.
 • Ekip çalışmasını önemser, hizmet sunumunda multidisipliner bir yaklaşım sergileriz.  Karşılıklı düşünce, bilgi ve görüşlerin alışverişine dayanan katılımcı bir ortamda, eğitim ve gelişim fırsatlarını kullanarak tüm çalışanlarımızın potansiyellerini açığa çıkarmalarını destekleriz.
 • Çalışanlarımızın memnuniyeti ve güvenliğine önem veririz.
 • Etik ilkelerimiz ve iş ahlakımızla, saygın ve güçlü iletişim yöntemlerini kullanırız.
 • İnsana değer veren ve saygı duyan bir yaklaşımla hizmet sunarız.
 • Çalışanlarımızın memnuniyeti ve güvenliğine önem veririz.
 • Süreçlerimizi düzenli periyodlarla gözden geçirerek; riskleri öngören ve yöneten, öğrenen, iyileştiren, verilerle ve performans göstergeleri ile çalışan bir yaklaşım sergileriz.
 • Teknolojiyi ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederiz.
 • Kurum içi ve dışı ilişkilerde; sağlıklı, güvene dayalı, anlayışlı ve saygın bağlar kurar ve sürdürürüz.
 • Çevreye ve topluma duyarlı bir yaklaşım sergileriz.

KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ; 

Sürekli iyileştirme anlayışı ile süreçlerin performansını düzenli olarak gözden geçirmek, riskleri öngörmek, hatalardan öğrenmek, Disiplinci bir yaklaşımla eğitim ve gelişimi önemseyerek güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir ortam oluşturmaktır. Bu doğrultuda hedeflerimiz; hasta memnuniyetini %95 ve üzerinde tutmak, çalışan memnuniyetini %85 ve üzerinde tutmak, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını olay bildirimlerle sayısal olarak takip etmek ve iyileştirmek, sürdürülebilirlik açısından da gelir, gider dengelerini sayısal olarak ve karşılaştırmalı takip etmektir.

Dök No: KU.YD.87 Yayın Tah. : 15.12.2015 | Rev. No. : 0