Uzman Psikoloğumuz Gözetiminde sorunlarınızın çözümü için sizlere yardımcı olmaktayız

– 0-2 Yaş çocukların gelişimleri ile ilgili anne-baba ile görüşmeler.

– 2-6 yaş çocuklarının gelişimlerinde sık rastlanan problemlerde ilgili anne baba ıle görüşmeler.

– Konuşma güçlükleri, kardeş kıskançlığı, alta yapma, yemek yememe problemleri, içe kapanıklık, istenmeyen davranışların (Saldırganca) yok edilmesi, paylaşma ortamının geliştirilmesi

– Okula yeni başlayan çocuklarda ki davranışlarla ilgili olarak yaş gruplarına göre anne-babayı bilgilendirecek görüşmeler. Ana okulu, ana sınıfı başlangıcı,ilköğretimin 1. sınıfın da ders çalışma süreci ile ilgili anne baba davranışları.

– ılköğretim 8. sınıf öğrencilerinin mesleki seçimleri için yapılan test ve envanterler

– Orta Öğretim Kurumları Sınavı ve Yüksek öğretim Kurumları sınavları öncesinde sınav stresi ile ilgili terapi seansları (aile, bireysel veya grup terapisi olarak)

– Ergenlik öncesi ve ergenlik dönemindeki gençlerle kendilerini tanımalarına yönelik terapi seanslar (aile, bireysel veya grup terapileri)

– Duygusal travmalar ile ilgili terapi süreci (anne baba ayrılıkları, çok sevilen bir yakının vefatı, herhangi bir kaza (yangın, deprem, cinsel taciz, vs)

– Ev ortamında çocuklar üzerinde ortaya çıkan disiplin problemleri ile ilgili olarak yapılan terapi seansları.

– 20’li yaşlardaki gelişim özellikleri ile ilgili kişisel sohbetler ve bu yaşlarda ortaya kimlik çatışmalarını gidermeye yönelik terapi seansları (karar verme öncesi yaşanan stres ve doğru karar verebilme ile ilgili sohbetler)

– ış bulabilme sürecindeki sıkıntılar ile ilgili terapi seansları.

– Evlilik öncesi ve evlilik sonrası eşler arasındaki uyumu etkileyen yaşantılarla ilgili terapileri (duygusal, sosyal ve cinsel uyum ile ilgili)

– Bireysel ve sosyal iletişim kurmada zorluk çeken bireylerle yapılan terapi seansları.

– Her yaştaki bireylerin ailevi, sosyal, kültürel açıdan ortaya çıkan çatışmaları veya travmaları sonrası stres ve aksiliklerini gidermeye yönelik bireysel veya aile terapileri.

Psikolog danışanlarına psikoterepi yaparak yardımcı olur.

PSİKOTERAPİ Nedir?

Toplumumuzda psikoterapi kültürü henüz daha tam olarak yerleşmediğinden, psikolog denilince hemen akla öğüt veren, sizin yerinize kararlar alan ya da yaşamınızdaki kişileri düzeltmeniz için hazır öneriler dağıtan birisi anlaşılıyor.

Sanılanın aksine psikologlar öğüt vermezler. Yaşamınızdaki olayları, kişileri düzeltmek gibi bir amaçları da yoktur. Psikologun görevi yaşamınızın böyle karmaşık bir kördüğüme dönüşmesine neden olan hatalı kişilik örüntüsünü veya bilişsel yapıyı bulmak ve bunu size fark ettirerek yaşamınızda olumlu yönde kalıcı bir değişim başlatmanıza yardımcı olmaktır.

Psikoterapide danışanın anlattığı yaşadığı olayın önemi yoktur. Psikolog anlatılan olaylardan ziyade, bu olayların danışan üzerindeki yansımalarıyla ilgilenir. Çünkü psikoterapi olaylarla değil olayların danışan üzerindeki duygusal, bilişsel ya da dinamik yansımaları ile ilgilenir.

Başka bir deyişle psikoterapide karşılıklı sıcak bir etkileşim gerekliklidir. Kelimelerin ötesinde kişilerin o kelimelere yüklediği duygular, anlam önemlidir.

Psikoterapiye dair bir başka yanlış anlaşılmada psikoterapinin insanları rahatlatan dinlendiren sonunda da psikologun ”sen aslansın yaparsın” dediği bir süreç olduğu yolundaki inançtır.

Evet, terapi sonunda kişi böyle bir sonuca ulaşacaktır, ancak danışanı bu sonuca taşıyacak psikoterapi süreci, dikenli bir yol acı bir süreçtir. Yüzleşilmesi gereken bazı gerçekler vardır. Bugüne kadar hep kaçılmış, ihmal edilmiş, yok sayılmıştır bu gerçekler. Psikoterapi sürecinde ise belki de ilk kez danışan bu gerçeklerle yüzleşecek. Bu güne kadar söz hakkı tanımadığı duygularına kulak verecektir. Bu çok kolay gibi gözükse de sancılı bir süreçtir. Çünkü danışanın bu güne kadar ihmal ettiği duyguları bu güne kadar ihmal edilmenin hırçınlığı ile bilince yükseleceklerdir.

Danışan bu süreci psikologun desteği ile atlatabilir. Rahatlama ve yaşamının olumlu yönde değişmesi ise bundan sonra başlayacak bir süreçtir. Böyle bir sürecin sonunda danışan kendisini sadece iyi hissetmekle kalmaz. Yaşamında köklü değişikler başarmanın verdiği haklı gururu da yaşar.