Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Plastik” kelimesi, şekillendirme-şekil verme anlamına gelen “plasticos” kelimesinden türetilmiştir. “Rekonstrüksiyon” da yapısı kazalar, tümörler gibi nedenlerle bozulmuş bir vücut yapısının tekrar oluşturulması demektir. “Estetik” amaçlı girişimler ise işlevsel olarak bir problemi olmayan vücut bölgelerini hasta ve toplum tarafından daha beğenilir hale getirmek için yapılır. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi doku ve organlarda doğuştan var olan ya da sonradan kazanılan işlev ve görüntü bozukluklarını gidermeyi amaçlayan bir tıp dalıdır. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi tarafından yapılan girişimler temel olarak, onarım amaçlı ve estetik girişimler olarak sınıflandırılabilir:

ONARIM AMELİYATLARI

Yarık Dudak-Damak: Doğumsal bir durumdur. Dudak yarıkları yaklaşık 3 aylıkken, damak yarığı ise 9-12 ay arası ameliyat edilir. Tedavi planlamak için bebek doğar doğmaz bir Plastik Cerrahi uzmanına muayene ettirilmelidir.

Cilt Kanserleri: Tanı ve tedavi için şüpheli deri oluşumları ve yaralar için Cildiye veya Plastik Cerrahi uzmanına muayene olmak gerekir. El Cerrahisi: Elin kaza sebepli, doğumsal veya tümöral hastalıklarıyla ilgilenir. Özellikle iş kazaları sonucunda oluşan damar, sinir, tendon yaralanmaları mikrocerrahi yöntemlerle onarılmaktadır. Parmak kopmaları uygun hastalarda yine mikrocerrahi yöntemlerle uygun hastalarda onarılabilmektedir.

Yüz Kemiği Kırıkları

Yanık: Özellikle geniş alanlı yanıklar, özellikli bir durumdur ve yanık ünitelerinde tedavi edilmelidir. Küçük alanlı yanıklar ise hastane şartlarında tedavi edilebilmektedir. Yanığın geç dönem etkileri (kabarık yara izleri, eklemlerde hareket kısıtlılığı, göz kapaklarında, ağızda açılma ve kapanma güçlükleri, vb.) Plastik Cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Kanser Sonrası Yeniden Meme Oluşturma: Kanser sebebiyle meme alındıktan sonra yeniden meme oluşturulması Plastik Cerrahinin en başarılı ameliyatlarından biridir. Meme alınması ameliyatı ile beraber veya daha sonra meme oluşturulabilir.

ESTETİK AMAÇLI GİRİŞİMLER

Burun Ameliyatları: Estetik burun ameliyatı (rinoplasti) veya burnu yeniden şekillendirme ameliyatı, estetik cerrahi ameliyatlarının en yaygın olarak uygulananıdır. Estetik burun ameliyatı burnunuzu küçültebilir veya büyültebilir, burun ucunun veya kemerinin şeklini değiştirebilir, burun deliklerinizin genişliğini daraltabilir veya burnunuzla üst dudağınız arasındaki açıyı değiştirebilir. Aynı zamanda doğumsal veya yaralanmaya bağlı bir şekil bozukluğunu düzeltebilir, veya soluk almanızdaki bazı problemleri giderebilir. Meme Ameliyatları: Plastik, Rekonstrüktif ve Cerrahi tarafından meme küçültme, büyütme ve sarkıklık giderme ameliyatları yapılmaktadır.

Karın Germe

Yüz Germe Ameliyatları Göz Kapağı Estetiği: Lokal anestezi (kısmi uyuşturma) ile yapılabilmektedir
Kepçe Kulak Düzeltilmesi: Lokal anestezi (kısmi uyuşturma) ile yapılabilmektedir
Liposuction (Yağ Alma)
Botox ve Dolgu: Bu işlemler poliklinik şartlarında yapılabilmektedir.

Yukarıda Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümü tarafından sıkça yapılan işlemlerden bahsedilmiştir. Burada bölümün tanıtılması amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak daha birçok girişim yapılabilmektedir. Bir plastik cerrahi girişim düşünüldüğünde en doğru bilgi bir plastik cerrahi uzmanından alınabilinir. Günümüzde hastalar haklı olarak ilk bilgi kaynağı olarak internet kullanmaktadır. İnternette belirgin bilgi kirliliği mevcuttur. Profesyonel önerimiz, eğer tereddüt mevcut ise birkaç plastik cerrahtan bilgi alınmasıdır.