Göğüs Hastalıkları polikliniğimizde tüm akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmet verilmektedir. Başlıca bronşiyal astım , kronik bronşit , kronik obstrüktif akciğer hastalığı , akciğer hastalıkları , akciğer tüberkülozu , alt solunum yolu enfeksiyonları , mesleki akciğer hastalıkları , interstiyel akciğer hastalıkları , akciğer ve plevranın iyi huylu , kötü huylu tümörleri , pulmoner tromboemboli , amfizem gibi akciğer hastalıklarının teşhis , tedavi ve takibi yapılmaktadır. Ayrıca uyku laboratuvarı ile uyku bozukluklarının teşhisi yapılmaktadır. Sigarayı bırakma polikliniğimiz de siz hastalarımızın hizmetindedir.

– Zatüre tanı ve tedavisi

– KOAH ( Kronik Obstruktif , Kronik Bronşit ve Anfizem gibi Akciğer hastalıkları )

– Astım tanı , takip ve tedavisi

– Akciğer’de damar tıkanıklığı ( Pulmomer Emboli )

– Tüberküloz tanı , takip ve tedavisi

– Akciğer kanseri tanı ve takibi

– Akciğerde su toplaması

– Mesleki Akciğer hastalıkları ( Tozlu ortamda çalışanların hastalığı gibi )

– Solunum fonksiyon testleri

– Alerji testleri ve Aşı tedavisi

– Bronkoskopi

– Uyku Laboratuvarı