Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi erişkin ve çocuk hastalara ürolojihizmetlerini en üst seviyede sunmayı amaçlamıştır.

PROSTAT NEDiR ?

Prostat kestane büyüklüğünde bir cinsiyet bezidir. Hemen idrar kesesinin altında yerleşmiştir ve idar yapma sırasında idrar torbasından aşağı idrar taşıyan kanal olan üretranın bir kısmını çevrelemektedir. Prostatın birincil rolü ejakulasyon için gerekli sıvının bir kısmını sağlamaktır. 40 yaşını aşmış birçok erkekte vücuttaki hormonal değişikliklerebağlı olarak prostattat büyüme başlar. Bu büyüme çoğunlukla prostatın kanser olmayan büyümesi ya da tıbbi terimi ile Bening Prostat Hiperplazisi (BPH) dir. BPH üretrada tıkanıklığa yol açarak idrar akışını etkilemediği takdirde bir tedavi gerektirmez

PROSTAT KANSERİ NEDİR ?

Prostat kanseri de prostat büyümesi gibi 40 yaşından sonra ortaya çıkmaya başlayan bir hastalıktır ama BPH’nın aksine kanser odakları adenom dokusu ile ilişkili değildir, gerçek prostat dokusu’ndan kaynaklanır. Bu özelliğinden ötürü normal büyüklükteki bir prostat’ta, adenom nedeni ile büyümüş bir prostat’ta, hatta prostat büyümesi nedeni ile ameliyat geçirmiş bir prostat’ta kanser ortaya çıkabilir, aynı prostatta kanser ve adenom birlikte bulunabilir.

Prostat kanseri de diğer kanser türleri gibi vücuttaki normal hücre büyümesinin bozularak sonuç olarak tümör adı verilen bir doku kitlesi oluşturması durumudur. Tam olarak sebebi bilinmese de, yaş, ırk ve genetik faktörlerin büyük rol oynadığı tespit edilmiştir.

Prostat kanseri özellikle erken dönemlerinde çok sinsi bir hastalıktır, kişide kanserle birlikte prostat büyümesi ve buna bağlı şikayetler mevcut değilse kanserin kendisine özgü hiç bir belirtisi bulunmayabilir. Prostat kanseri’ni erken dönemde yakalamanın tek yolu 40 yaşından sonra her erkeğin düzenli olarak yılda bir kez prostat muayenesi ve PSA adı verilen kan tahlilini yaptırmasıdır.

Bulguları

-ıdrar yapmada güçlük

-Kessik kesik ağrılı ve sızılı idrar

-Sık sık (özellikle geceleri) idrara kalkma

-ıdrar akımının zayıflaması

-ıdrarda kan görülmesi

Erken Teşhis Hayat Kurtatır Erkeklerde en çok görülen kanser olan prostat kanseri erken safhasında teşhis edilirse, doğru ve yerinde bir tedavi ile iyileşme şansı yüksek bir hastalıktır. Henüz kapsül dışına yayılmamış ise kanserin yok edilmesi mümkündür. Bu nedenle, 45 yaşını aşan erkeklerin yılda bir kez prostat kontrolünden geçmesi çok büyük önem taşır.

PROSTAT KANSERi NASIL BELİRLENİR ?

Günümüzde doktorlar prostat kanserinin varlığını belirlemek üzere pek çok çeşit yöntem kullanmaktadır:

Dijital Rektal Muayene

Hekim rektal tuşe ile tümörün durumu hakkında detaylı bilgi edinebilir. Bu nedenle erken tanıda çok önemli bir metottur.

PSA Testi (prostata spesifik antijen)

Prostat kanseri için kullanılan spesifik bir tetkiktir. Normal prostat dokusu son derece düşük oranda bir PSA salgıladığı halde, kanserin en erken evrelerinde bile bu değer normal üzeri bir seviyeye çıkar.

TRUS (Transrektal Ultrasonografi)

Ultrason aracılığıyla prostat dokusunun görüntülenmesidir. şüpheli olan durumlarda hekim rektal sonugrafi sırasında prostatın 12 ayrı bölgesinden (kadran) aldığı minik parçaların incelenmesi ile kesin tanısını koyabilir.

Prostatın Kanserli Klasifikasyonu

Prostat kanseri için iki tip değerlendirme kullanılır

Skorlama ve Evreleri

Skorlama kanser hücrelerinin normal hücrelerle kıyaslandığında ne kadar farklı göründüğünü ortaya koyar. Tümör hücrelerinin ne kadar agresif olduğunun bir göstergesidir. Genellikle 2’den 10’a kadar derecelendirilen Gleason skoru kullanılmaktadır. Bu değerlemede 2 en az agresif tümörü gösterir.

Evreleri ise kanserin büyüklüğü ve lokasyonu ile ilgilidir. TNM-Tümör-Nodül-Metastaz evrelerinde N değeri etkilenmiş limp modüllerini (0-3 arası), M değeri ise tümörün uzak bir metastazının mevcudiyetini (0-1) arası gösterir.

Hastenmizde Üroloji Uzmanımız tarafından güncel prostat tedavileri kullanılarak Açık ve Kapalı Prostat ameliyatları yapılmaktadır.

E.S.W.L ( Böbrek Taşı Kırma Teknolojisi )

ESWL ( Ekstracorporal Schock Wave Litotripsi ) Böbrek ve idrar kanalı taşlarının , vücudun dışından yollanan şok dalgaları ile parçalanarak kırılması ve kırılan taşların, normal idrar yolu ile vücuttan atılmasına , taşların kırılarak tedavisi denilmektedir.

ESWL tedavisi ( taşların kırılarak tedavisi ) artık tüm dünyada yaygın olarak uygulanmaya başlamış ve Üriner sistem taşlarından dolayı yapılan cerrahi operasyonlar çok azalmıştır. Hastanemizde bulunan E.S.W.L cihazı Türkiyedeki 3. Cihaz olup Böbrek taşı kırma merkezimiz yılların tecrübesnii teknolojiyle buluşturarak hastalarımıza şifa vermektedir.

Taşların kırılarak tedavileri sonucunda başarı oranı çok fazla olmakla birlikte bazı vakalarda endoskopik girişim veya cerrahi müdahele gerekebilmektedir. Sonuçta ESWL tedavisi böbrek ve idrar kanalı taşlarının tedavi edilmelerinde öncelikle 1. sırayı almıştır

– Prostat Ameliyatları ( Kapalı ve Açık )

– Mesane Tümör Ameliyatları ( Kapalı ve Açık )

– Böbrek ,ıdrar Yolları ıle Taş Kırma Ameliyatları ( Kapalı ve Açık )

– Endoskopik Lithotripsi ( Mesane ve Üreter Taşlarının Tedavisinde)

– Üroflowmetri

– Mikro Cerrahi Varikoselektomi

– ılerlemiş Mesane Tümörleri Tedavisinde Total Sistektomi .( Mesanenin Tamamının Alınıp Bağırsaktan Mesane Yapılması

)

 

– E.S.W.L ( Vücut dışından uygulanan shock dalgaları ile böbrek ve idrar yolu taşlarının kırılarak tedavisi )

– Üretroskopi , Sistoskopi , Üreterorenoskopi

– Ürolojik Kanser Ameliyatları

– Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hipospadila ,Epispadios,Hidrosel,Retansiyo testis

– V.Ü.R Ameliyatları

– Çocuklarda Gece Islatmaları

– Erkeğe bağlı kısırlık tedavisi

– ıktidarsızlık Tedavisi

– Penil protez ( Mutluluk Çubuğu ) Takılması

– Kadınlarda idrar kaçırma rahatsızlıkları tedavileri Hastanemizde yapılmaktadır