UYGULANAN TETKİK ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Hastanemizde tam gün nöroloji polikliniği, acil poliklinik,yatan hasta servisi bulunmaktadır. Elektroensefalografi (EEG) ve Elektromiyografi (EMG) incelemeleri yapılmaktadır.

Nöroloji polikliniğinde tanı, tedavi ve takipleri yapılan başlıca hastalıklar şunlardır

1)Başağrısı: Migren ve diğer başağrıları Vasküler
Gerilim
Temporal arterit
Nevraljiler vb
2)Epilepsi (Sara hastalığı) Vasküler
Gerilim
Temporal arterit
Nevraljiler vb
3)Beyin damar hastalıkları (ınme) Akut ıskemik inmeler
Beyin kanamaları
Santral sinir sistemi Vaskülitleri
4)Parkinson hastalıkları ve diğer hareket bozuklukları Parkinson Hastalığı
Distoniler
Diskineziler
Esansiyel Tremor
Huzursuz bacak sendromu
Huntington Kore
5)Demans: Alzheimer ve diğer bunama durumları Vasküler Demans
Alzheimer Hastalığı
Metabolık Bozukluklar,B12eksıklığı
6)Demyelınızan hastalıklar: Multiple Skleroz Hastalığı ve diger myelinizasyon bozuklukları Akut demyelinizan Ensefalomyelit
Transvers myelit
7)Sinir ve kas hastalıkları (Nöropatiler) Nöropatiler
Guillen Barre sendromu vb
Myopatiler
Myastenia gravis
8)Uyku bozuklukları(OSAS, narkolepsi, hipersomnıler,insomniler) 9)Konfüzyonel Durumlar(delıryum, koma, ensefalit vb) 10)Baş Dönmesi (vertigo ve vertebrobaziler yetmezlik)