“hayatınıza ve sağlığınıza sizden başkası sahip çıkmaz.”

Bugün kalp krizi ve inme vakalarının birçoğu önlenebilir durumdadır. Genel olarak göğüs sıkışması, çarpıntı, gaz şikâyeti, nefes darlığı, yorgunluk duygusu ve ender olarak ateş gibi çeşitli belirtilerle kendini belli eden kalp hastalıkları, dünyada ve ülkemizde başlıca gelen sağlık sorunlarından biridir. Çok küçük yaşlardan çok ileri yaşlara kadar geniş bir yaş aralığında ortaya çıkmaktadır. Kalp hastalıklarının giderek artmasından ve kötü sonuçlarından dolayı hastanemiz kardiyoloji alanında gerekli önemi vermiş ve bununla ilgili çalışmalara özen göstermiştir. Dünya standartlarında sağlık hizmeti sunan Kardiyoloji Kliniğimizde; çeşitli kalp hastalıklarının, teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Bölümümüz 24 saat hizmet verecek şekilde organize olmuştur. Kalp hastalığı şikayeti ile başvuran hastalara, 24 saat boyunca muayene, yoğun bakımda takip, gerekiyorsa acil anjiyografi, acil girişimsel tedavi veya acil cerrahi hizmetleri verilecektir. Bu amaçla, hastanemizin tüm birimleri, özellikle acil dahiliye, anesteziyoloji ve gerekli tıbbi malzeme ve ilaç teminini sağlayacak birimlerle yoğun bir işbirliğimiz mevcuttur.

Kardiyoloji bölümümüzde verilen hizmetler şunlardır:

Hasta poliklinik ve konsültasyon hizmetleri

Elektrokardiyografi

Ekokardiyografi: Ultrasonografi ile kalbin boşlukları, kapakları ve kasılmasına bakılır.

Treadmill stres testleri

Holter: Hastaya takılan bir cihaz ile 24 saat elektrokardiyografi takibi yapılmaktadır. Bu sayede ritm bozuklukları tanısı konulmaktadır.

Ambulatuar kan basıncı takibi:Bir cihaz ile 24 saat tansiyon takibi yapılmaktadır.

Geçici kalp pili uygulamaları

Tam donanımlı koroner yoğunbakım hizmetleri

CPR Timi