Hastanemiz Anjiografi ve Kateterizasyon Laboratuvarında Uzman Doktorlarımız yönetiminde Koroner Anjiyografi,Kalp Kateterizasyonu,Koroner Anjiyoplasti ve Stent ışlemi,Periferik Anjiyografi ve Anjiyoplasti uygulamaları yapılmaktadır. KORONER ANJİYOGRAFİ

Koroner Anjiyografi, kalbi besleyen damarların (koroner arterlerin) görüntülenmesi işlemidir. Damar sertliği nedeni ile koroner arterlerin hangi bölgesinin ne kadar daraldığını veya tıkandığını saptamak amacıyla yapılır. Damar darlık veya tıkanıklıklarını tespit ederek tedavinin gerektiği gibi yönlendirilmesini sağlar.

Kasık veya kol atardamarından yerleştirilen kateter vasıtasıyla, daha ince ve içi boş plastik yapıda kanüller ve teller kullanılarak kalp damarlarınızın ağız kısmına kadar ilerlenir ve buradan boyalı madde verilirken damarların filmi çekilir.

Damarın baştan aşağıya filmi çekildiğinden sadece daralmalar değil damardaki genişlemeler, tıkanıklılar, şekil bozuklukları, doğuştan veya sonradan oluşan genişlemeler de saptanmış olur. Başka bir deyişle kalbi besleyen damarların haritası çıkarılır. Hasta By-pass ameliyatı geçirmişse gerekli görülen hallerde, bacaktan veya göğüsten alınan damarlar da aynı yöntemle görüntülenir. Hastaya daha önce takılmış olan stentlerin veya balon işleminin sonuçları anjiyografi ile net olarak ortaya çıkarılmış olur. ışlemden sonra kasık veya koldaki kateter çıkartılır.Hasta genellikle aynı gün hastaneden taburcu edilir.

KALP KATETERİZASYON

Kasıktaki damarlardan girilerek kalp boşluklarına ve kalpten çıkan damarlara ulaşılır. Girilen her kalp boşluğundan kan örneği alınır ve buradaki basınçlar ölçülür. Gerekli görülürse bu boşlulardan boyar madde verilerek film çekilir. Böylece kalp boşluklarının ve damarların büyümüş olup olmadığı veya kalpte boşluklar arasında geçiş olup olmadığı saptanır. Kalpte delik olduğu söylenen ve ekokardiyografide bu teşhis konmuş hastalarda kalp kateterizasyonu yapılarak ameliyat öncesi için gerekli bilgiler saptanır. Kalp kateterizasyonu ile kalp kapaklarının ve duvarlarının çalışmasındaki kusurlar da gösterilebilir. Kalp kateterizasyonu işleminden sonra kasık bölgesine yerleştirilmiş olan kateterler çıkartılır. Hasta aynı gün taburcu edilir.

KORONER ANJiYOPLASTi VE STENT İŞLEMİ

Daralmış veya tıkandığı için kan gelmeyen kalp damarları (koroner arterler) göğüs ağrısı, kalp krizi veya ritm bozukluğu gibi problemlerin meydana gelmesine sebep olurlar. Bu sorunların giderilmesi için daralmış veya tıkanmış damarın açılması gereklidir. Kalp damarlarının açılması balon anjiyoplasti veya stent ile yapılabilir. ışlemin yapılması için hazırlık koroner anjiyografi ile benzerdir. Kasık veya kol bölgesinden girilerek daralmış veya tıkanmış damarın ağzına kadar gidilir. Buradan damarın içine doğru gönderilen ince bir telin üzerinden daralmış bölgeye balon yerleştirilir. Sönmüş halde bu bölgeye getirilen balon tam yerinde şişirilerek daralmış damar açılır. Bu genişleme (şişme) esnasında kişi, göğüs ağrısı duyabilir. Bazı durumlarda bu şişirme ve indirmenin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir. Damar tam açılmışsa stent takılmadan hasta takip edilebilir. Ancak hastaların büyük bir bölümünde balon damarı tam açamadığından veya açılan damar kısa sürede daralmaya başladığından hastaya stent takmak gerekmektedir. Stent ince metal bir tel şeklinde balonun üzerine monte edilmiştir. Balonun üzerine sıkıca takılmış olan stent, balon şişirildiğinde açılarak damar duvarına kadar genişler ve orada açık olarak kalır. Böylece damarın esnekliğinden dolayı daralması engellenmiş olur. ışlem sırasında yüksek miktarda kan sulandırıcı ilaçlar kullanılır, bu nedenle kasık veya koldaki kateter hemen çıkarılmaz, bir süre beklendikten sonra çıkarılır. Hasta çoğunlukla ertesi gün taburcu edilir.

PERİFERİK ANJİYOGRAFİ VE ANJİYOPLASTİ

ışlemlerin yapılma tekniği kalp damarlarının görüntülenmesi ve darlıklarının açılması işlemine benzerdir. Ancak burada girilen ve açılan damarlar kalp damarları değil vücudun kol, bacak veya boyun damarları gibi daha büyük damarlarıdır. Damarlar daha geniş olduğundan burada kullanılan materyallerde buna uygun olarak farklı boyutlardadır.

KALP PİLİ

Kalp dakikada ortalama 70 defa kasılıp gevşeyerek vücudumuza kan pompalar. Sağlıklı bir insanın kalbi ortalama olarak günde 100.000 (yüzbin) defa atmaktadır. Kalp atışlarında duraklama olursa kişide bilinç kaybı bayılma gibi belirtiler olur daha ileri düzeyde duraklama varsa ölüme kadar gidebilir. ışte bu gibi durumlarda kalp pili takılarak bayılma ve ölüm gibi durumların önüne geçilir. Hastanemizde kalp pili takılması işlemi steril şartlarda yapılmaktadır.