Dahiliye Bölümü, genellikle hastalıkların teşhislerinin konulduğu, gerekli olanların ihtisas kliniklerine sevk edildiği, hastalarımızın ilk başvurduğu bölümümüzdür.Dahiliye uzmanı hekimlerimiz almış oldukları eğitime uygun olarak hastalarının tedavi hizmetlerini yürütmekte, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için öneriler ve tavsiyelerle hastalarımızın yaşam kalitesine katkıda bulunmaktadırlar.

Uyguladığımız Tetkik ve Tedavi Yöntemleri

– Guatr ve Troid Hastalıkları

– şeker Hastalığı ( Diyabets Mellitas )

– Böbrek ve ıdrar Yolu Hastalıkları

– Yüksek Tansiyon ( Hipertansiyon )

– Akciğer ve Solunum Yolu Hastalıkları

– Yüksek Tansiyon ( Hipertansiyon )

– Akciğer ve Solunum Yolu hastalıkları

– Karaciğer, Safra yolları hastalıkları

– Gastrit , Ülser ve Gastrointestinal Hastalıkları

– Kanser Hastalıkları Teşhis ve Tedavisi

– Kollestrol Takibi

– Hepatit Taraması ve Tedavisi

– Spastik kolon ,kolit

– Kansızlık ( Anemi ) ve Diğer Kan Hastalıkları tedavisi

– Romatizmal Hastalıkları