www.yasamhastanesi.com.tr

258 55 55 Bilgi ve Randevu hattı
Acil Servis 7 Gün 24 Saat

Tiroid ve Nodülleri

Biyopsisi sayesinde gereksiz ameliyatlardan kurtulmanın mümkün.

Her Nodüler Guatr Ameliyat Gerektirmez

Nodüler guatrı olan her hastanın ameliyat edilmesi şart değildir. Ameliyat edilmesi gereken nodüller kanser şüphesi olan nodüllerdir. Bir nodülde kanser olup olmadığı ancak nodülden yapılan ince iğne biyopsisi ile anlaşılır. Biyopside kanser yoksa çapı 4 cm’den küçük nodüllerde ameliyat gereksizdir. Ancak biyopside kanser çıkarsa, kanser yönünden şüphe varsa veya nodül çok büyükse (4cm ve üzeri) o zaman ameliyat yapılır.

Her nodüle iğne biyopsisi gerekir mi?

Ultrasonografide (USG) çapı 1cm’den büyük olan her nodülden biyopsi yapılması gerekir. Kistik nodüller bunun dışındadır. Nodülün kistik mi solid mi olduğu USG ile anlaşılır. İğne biyopsisinin de USG eşliğinde yapılması doğruluk oranını çok artırır. Bu nedenle biyopsileri mümkün olduğunca USG eşliğinde yapmakta yarar vardır. İğne biyopsisinin devreye girmesiyle gereksiz ameliyat sayısı çok azalmıştır.

Kanser Şüphesi Olan Nodüllerin Özellikleri:

Tek, sert ve yumuşak dokulara yapışmış (hareket etmeyen) nodül Nodülün Hızlı büyümesi Nefes darlığı ve ses kalınlaşması olması Ses tellerinin felci ve ses kısıklığı Çocukta nodül olması 20 yaştan önce veya 55 yaşından sonra nodül ortaya çıkması Çapı 4 cm’den büyük olması Sintigrafide soğuk nodül olması Önceden baş ve boyuna radyoterapi yapılması Boyunda lenf bezi şişliğinin olması Ailede tiroid kanseri olması

Guatr ameliyatının tekniği nedir?

Başlıca üç teknik uygulanır.

1. Lobektomi: Tiroid bezinin sadece bir lobunun alınmasıdır. Tek taraflı toksik nodüllerde bu teknik tercih edilir.

2. Totale yakın tiroidektomi: tiroid bezinin tamamına yakının alınması ve az bir kısmının geriye bırakılmasıdır. Genellikle Basedow-Graves hastalığında ve multinodüler guatr hastalığında tercih edilir.

3. Total tiroidektomi: tiroid bezinin tamamının alınmasıdır. Kanser vakalarında, kanser şüphesinde tercih edilir.

Guatr ameliyatının riskleri nelerdir?

Kanama: aşırı kanama olması durumunda solunum durmasına yol açabilir

Üst gırtlak siniri yaralanması: üst gırtlak siniri (nervus Laryngeus superior) yaralanması durumunda seste kabalaşma olur.

Alt gırtlak siniri yaralanması: alt gırtlak siniri (nervus Laryngeus inferior) yaralanması durumunda ses teli felci olur ve ses kısıklığı oluşur. Ses tellerinin tek taraflı yaralanması durumunda seste kısılma meydana gelir. Ses tellerinin çift taraflı yaralanması durumu, tiroid bezinin tümünün alındığı ameliyatlarda (total tirodektomi) görülür ve hastada belirgin nefes darlığına yol açar. Bu komplikasyon % 0.5-2.0 arasında gözlenir ve hastaların en korktuğu komplikasyondur. Tek taraflı yaralanmalarda 6 ay kadar beklenir ve hastalara bu dönemde sıklıkla kortizon tedavisi uygulanır.

Paratiroid yaralanması: paratiroid organları tiroid bezinin dört bir tarafında yer alan, sarı renkli mercimek büyüklüğünde bezler olup kalsiyum salgılarlar; hasarlanmaları durumunda kanda kalsiyum düzeyi azalır ve ellerde ve ayaklarda kasılmalar, şuur bulanıklığı meydana gelir. Ameliyat sonrasında geçici kalsiyum düşüklüğü olguların % 2-50’sinde ve kalıcı kalsiyum düşüklüğü olguların % 0.4-10’unda görülür. Tedavisinde kalsiyum glukonat verilir

Yukarıda bahsedilen komplikasyonlar hastanın yaşamını doğrudan etkileyen ve bir kısmı yaşam boyu devam edebilecek olan komplikasyonlardır. Bu nedenle tiroid ameliyatlarının endokrin cerrahisi alanında deneyimli cerrahlar tarafından yapılmasında yarar vardır.

Web Sitelerimiz

Yaşam Obezite Merkezi yasamobezitemerkezi.com

Yaşam Diyaliz Merkezi yasamdiyalizmerkezi.com

Hasta ve Ziyaretçi Rehberi

Hasta ve Ziyaretçi Rehberi