www.yasamhastanesi.com.tr

258 55 55 Bilgi ve Randevu hattı
Acil Servis 7 Gün 24 Saat

Göğüs Hastalıkları polikliniğimizde tüm akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmet verilmektedir. Başlıca bronşiyal astım , kronik bronşit , kronik obstrüktif akciğer hastalığı , akciğer hastalıkları , akciğer tüberkülozu , alt solunum yolu enfeksiyonları , mesleki akciğer hastalıkları , interstiyel akciğer hastalıkları , akciğer ve plevranın iyi huylu , kötü huylu tümörleri , pulmoner tromboemboli , amfizem gibi akciğer hastalıklarının teşhis , tedavi ve takibi yapılmaktadır. Ayrıca uyku laboratuvarı ile uyku bozukluklarının teşhisi yapılmaktadır. Sigarayı bırakma polikliniğimiz de siz hastalarımızın hizmetindedir.

- Zatüre tanı ve tedavisi

- KOAH ( Kronik Obstruktif , Kronik Bronşit ve Anfizem gibi Akciğer hastalıkları )

- Astım tanı , takip ve tedavisi

- Akciğer’de damar tıkanıklığı ( Pulmomer Emboli )

- Tüberküloz tanı , takip ve tedavisi

- Akciğer kanseri tanı ve takibi

- Akciğerde su toplaması

- Mesleki Akciğer hastalıkları ( Tozlu ortamda çalışanların hastalığı gibi )

- Solunum fonksiyon testleri

- Alerji testleri ve Aşı tedavisi

- Bronkoskopi

- Uyku Laboratuvarı