www.yasamhastanesi.com.tr

258 55 55 Bilgi ve Randevu hattı
Acil Servis 7 Gün 24 Saat

Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Necmi Tellioğlu; Toplumda sık rastlanan, çok konuşulan fakat az bilinen göz tembelliğinin, geç tedavi edilmesi durumunda kalıcı görme bozukluğuna neden olduğunu söyledi.
Sık rastlanan ama az bilinen hastalık :GÖZ TEMBELLİĞİ
Ambliyopi erken çocukluk döneminde normal görsel gelişimini tamamlayamamış göz için kullanılan bir terimdir. Halk arasında bilinen ismi tembel gözdür. Bir göz normal gelişimini tamamlarken diğer göz normal görsel gelişimini tamamlayamıyorsa o göz için ambliyopik göz ya da tembel göz terminolojisi kullanılır. Genellikle sadece bir göz ambliyopiden etkilenir ama her iki gözün de tembel olma riski vardır. Her yüz kişiden iki ya da üçünde göz tembelliği görülebilir ve ambliyopiyi düzeltmek için en önemli zaman erken çocukluk dönemidir.

Ne Zaman Görme Muayenesi Olmalı
Her çocuk bir yaşına kadar en az bir kez göz muayenesi olmalıdır. Eğer ailede şaşılık, erken çocukluk kataraktı, ciddi göz hastalıkları gibi sorunlar varsa bu çocukları biraz daha erken muayene etmek daha doğrudur.

Göz Tembelliğinin Nedeni Nedir?
Ambliyopi gözün normal görüşünü etkileyen sebepler nedeniyle ortaya çıkar.Bazı durumlarda ambliyopiye neden olacak faktörler genetik veya kalıtsal olabilir.

Ambliyopinin üç temel nedeni vardır.

1-Şaşılık
Şaşılık ambliyopinin en sık nedenidir. Kayan göz genellikle çift görmeye neden olduğu için beyin iyi gören ve düzgün odaklanan gözü seçmeye eğilimlidir. Bu nedenle kayan göz baskı altında kalır ve iyi bir görüş geliştiremez. Sıklıkla tembel olan göz kayan gözdür.
2-Kırma Kusurları
Kırma kusurları, gözlükle düzeltilebilen görme kusurlarıdır. Bir gözde diğerine göre ileri düzeyde miyop, hipermetrop veya astigmat varsa o gözde ambliyopi gelişebilir. İyi odaklanamamış, bulanık gören göz genellikle beyin tarafından bloke edilir. Bu göz her ne kadar dışarıdan bakışta normal gözükse de görüşü kötüdür. Bu en zor tespit edilebilen ambliyopi çeşididir çünkü çocuğun diğer gözü iyi görür ve bakışları normaldir. Kırma kusurlarında ambliyopi her iki gözde birden de gelişebilir. Eğer her iki gözde çok yüksek seviyede astigmat, çok yüksek seviyede hipermetrop veya çok yüksek seviyede miyop varsa her iki gözde de tembellik gelişir.
3- Normalde Şeffaf Olan Göz Dokularının Bulanıklaşması
Bebeklik çağında ortaya çıkabilecek bir katarakt veya kornea bulanıklığı ambliyopiye neden olabilir. Görüntünün net olarak retinaya odaklanamayacağı bu durumlar en ağır göz tembelliği nedenleridir.

Ambliyopi Nasıl Tedavi Edilir
Amliyopiyi düzeltmek için çocuk genellikle zayıf olan gözünü kullanmaya zorlanır. Bu iyi gören gözün kapatılmasıyla gerçekleştirilir, bu kapama genellikle haftalar veya aylar sürebilir. Kapama tedavisiyle zayıf gören gözün görüşü her ne kadar arttırılabilse de daha sonra yarım zamanlı veya kısa süreli kapamalara devam edilebilir. Kırma kusurlarının tedavisi için aynı zamanda gözlük reçete edilebilir. Bazen hem gözlük hem kapama birlikte tedavi alternatifi olarak uygulanabilir. Kimi zaman kapama yerine görmeyi bulandıran damlalar kullanılabilir veya görmeyi bulandıran gözlük camları da hastalara reçete edilebilir. Eğer ambliyopi şaşılık nedeniyle gelişmişse genellikle kapama tedavisi ve gözlük tedavisi ameliyattan önce verilerek görüş ideal kapasiteye çekilmeye çalışılır.
Eğer göz muayenesinde katarakt veya başka bir organik anormallik saptanmışsa daha erken cerrahi gerekecektir. Çocukluk çağında katarakt ameliyatı olan hastalara göz içi lensi uygulanabilir veya ameliyat sonrası bu hastalar gözlük veya kontakt lens kullanarak görüşlerini  düzeltebilirler.
Ambliyopi Neden Tedavi Edilmelidir
Ambliyopi tedavi edilmezse birçok problem ortaya çıkabilir. Bunlardan en önemlisi;
1-Ambliyopik göz çok ciddi olarak ve kalıcı görme kaybına neden olur
2-Derinlik hissi (üç boyutlu görme) kaybolabilir
3-Eğer iyi gören göz bir hastalık veya kaza nedeniyle kaybedilirse yaşam boyu körlükle  sonuçlanabilir.
Ambliyopinin tedavisi sırasında göz doktorunuz size farklı tedavi yöntemleri ve onları nasıl uygulayacağınız konusunda yardımcı olacaktır. Çocuklar genellikle iyi olan gözlerinin kapatılmasını istemez. Aile olarak sizlerin sorumluluğu çocuğunuza bu süreçte mümkün olabildiği kadar yardımcı olmak ve onu bu tedavi için ikna etmektir. Başarılı bir tedavi için sizin tedaviye olan ilginiz, tedaviye olan katkınız ve bunun devamlılığı çok önemlidir.
Görme Kaybı Önlenebilir
Ambliyopi (göz tembelliği) tedavisinde başarının en önemli şartı tedaviye erken başlanması ve tedaviye başlanıldığında ambliyopinin çok ağır (derin) olmamasıdır. Çocukluk döneminde tespit edilen, şaşılık veya kırma kusurları nedeniyle gerçekleşmiş olan ambliyopi sıklıkla başarıyla tedavi edilebilir. Dokuz-on yaşına kadar bu çocuklar gerekli görsel veya cerrahi rehabilitasyon aldıklarında dokuz-on yaşlarından sonra ambliyopi tekrarlamayacaktır. Ambliyopi çocukluk çağında tespit  edilemezse tedavisi ne yazık ki imkansızdır. Saydam göz dokularının bulanıklığı nedeniyle gelişen ambliyopi ise çok erken dönemde tespit edilmeli ve hayatın ilk bir iki ayında tedavi edilmelidir.


Sağlıklı günler dilerim,

Uzm. Dr. Necmi Tellioğlu

Göz Hastalıkları Uzmanı