www.yasamhastanesi.com.tr

258 55 55 Bilgi ve Randevu hattı
Acil Servis 7 Gün 24 Saat

Çağımız tıbbının vazgeçilmez dallarından birisidir.Hem tanıda hem bilimsel araştırmalarda yardımcı olur. Kısaca hastalıklar bilimi olarak tarif edilebilir. Bilindiğinin aksine cerrahi klinik bir branştır .(Laboratuvar değildir) Canlıda elle tutulur gözle farkedilir değişiklik oluşturan tüm hastalıklar patolojinin alanı içerisindedir.Hastalıkların sebebini kesin olarak tesbit eder.Bu özelliği ile hem tanıya hem tedavinin şekillenmesine yardımcı olur.

Patolojide yapılan işlem hasta muayenesinden ibarettir. Patolog tanıda üç temel veriyi kullanır;

1)Klinik bilgi:Hastanın yakınmaları, hastayı gören hekimin verdiği bilgiler (muayene bulguları,Radyolojik ,Ultrason laboratuvar...v.s bilgileri)

2)Makroskobik bulgular:Bizzat patoloji uzmanının önüne gelen numuneyi gözle incelemesi ile elde edilen bilgiler

3)Mikroskobik bulgular:Tekniker(yada teknisyen) tarafından hazırlanan preparatların patolog tarafından mikroskopla incelenmesi ile elde edilen bilgiler

KULLANILAN MATERYALLER :Tamamen canlıdan alınan örneklerdir. Bunlar;

1) Doku örnekleri (Yumuşak ve sert dokular)

2) Vücut boşluklarından, organın yada anormal gelişimin doğrudan kendisinden alınan sıvılar

3) Sürüntüler: yaymalar(Smear), İmprintler, İİAS v.s

Patoloji, kendi içerisinde önce iki kısma ayrılır;HİSTOPATOLOJİ(Dokuları inceler) SİTOPATOLOJİ(Hücreleri inceler. Doku ve hücrelerin mikroskopta incelenebilmesi bir seri işlemden sonra gerçekleşir. Mikroskopta incenenen doku; boyanmış LAM-LAMEL arasına konulmuş olarak patoloğun önüne gelir.

Bütün bu hazırlama işlemleri histoteknisyen yada sitoteknisyen tarafından asgari 8 saatlik bir çalışma sonunda patolojinin laboratuvar kısmında gerçekleştirilir.

RUTİN İŞLEMLER:

1)Doku takibi(Dokunun bir takım kimyasallardan geçirilmesi )

2)Kesit alma

3)Boyama dan ibaret olup hastanemizde bu işlemler eksiksiz olarak yapılmaktadır.