www.yasamhastanesi.com.tr

258 55 55 Bilgi ve Randevu hattı
Acil Servis 7 Gün 24 Saat

30 yaşından önce anne olmak Meme Kanseri riskini azaltıyor !!!

Meme iki ana yapıdan oluşmaktadır. Birinci kısım süt salgılar; tıp dilinde buna “lobül (süt bezi)” diyoruz. Salgılanan sütü meme başına getiren kanallar ise ikinci kısım olup buna da tıp dilinde "duktus" denilir.

Memenin bu yapısal özelliğini bir üzüm salkımına benzetebiliriz. Salkımın taneleri lobulusler, taneleri birleştiren sapçıklar ise duktus (süt kanalı) ve salkımın sapının ucu ise meme başı olarak düşünülebilir.

Meme kanseri dediğimizde meme dokusu içerisinde normalde olmayan, olağan dışı yapıdaki kanser hücrelerinin varolması anlaşılır. Meme iki yapıdan meydana geldiği için meme kanseri de esas itibari ile iki gruptadır:

A - Süt kanallarında görülen kanser (duktal kanser)

B - Süt bezlerinde görülen kanser (lobüler kanser)

Bu iki grup kanserden en sık görüleni duktal kanserdir. Bir de bunlarda iltihabi meme kanserinden söz edilebilir. Bu kanser hem duktal hem de lobüler yapıda olabilir. Fakat görünüm olarak meme sıcak, kırmızı ve şişmiştir. Daha çok süt veren annelerde kanser geliştiği zaman böyle iltihabi yapıda görülür.

Meme Kanseri için Risk Faktörleri:

Meme kanserine yakalanma riskini artıran faktörleri kısaca şu şekilde sayabiliriz; 

Yaş: İleri yaş önemli bir risk faktörüdür. Yeni meme kanseri tanısı konan kadınların % 70’i, 50 yaş üzerindedir. Diğer bir deyimle, yaşı 50 yaş üzerinde olan kadınlarda meme kanseri görülme sıklığı, yaşı 50 yaşın altında olan kadınlardan 4 kat daha fazladır. Bu nedenle, 50 yaş üzerindeki her kadın mutlaka yılda bir defa hekime baş vurarak muayene olmalı ve mammografi dediğimiz meme filmini çektirmelidir. 

Kişisel meme kanseri hikayesi: Daha önce meme kanseri geçirmiş ve tedavi olmuş kadınlarda, diğer memede kansere gelişme olasılığı normal kadınlara göre 3-4 kat daha fazladır. 

Ailede meme kanseri hikayesi: Aile yakınları arasında meme kanserine yakalanmış kadınların meme kanserine yakalanma olasılığı diğer kadınlara göre daha fazladır. Örneğin kız kardeşi veya annesi meme kanserine yakalanan bir kadının, meme kanserine yakalanma riski, diğer kadınlardan 2-5 kat daha fazladır. Bu kadınlar daha sık ve dikkatli izlenmelidir.

Daha önce meme biyopsisi yapılmış olması: Memede bir kitle nedeni ile biyopsi yapılmış ve iyi huylu bir tümör saptanmış olabilir. Bazı kanser olmayan iyi huylu tümörlerin bulunması kanser gelişme riskini değişik oranlarda artırabilmektedir. Bu durum tümörün hücresel yapısına göre değişir. Örneğin yapılan bir biopside çıkartılan kitlenin patolojik incelemesi sonucu atipik hiperplazi tanısı konmuş kadınlarda ( bu tamamen iyi huylu bir tümördür) meme kanseri gelişme oranı normal kadınlara göre daha fazladır. 

Fertil çağ süresi: Adet görmeye erken başlanması, menopoza geç girilmesi fertil cağı uzatmaktadır. Bu sırada kadın daha uzun süre östrojen hormonu etkisi altında kalmakta, meme kanseri gelişme riski artmaktadır. Erken menopoza giren kadınlarda, hormon tedavisi yapılmıyor ise meme kanseri riski önemli ölçüde azalmaktadır. Elli yaşından sonra adet görmeye devam eden kadınlarda, meme kanserine yakalanma riski az da olsa artmaktadır. 

Doğurganlık hikayesi: İlk çocuğu doğurma yaşı önemlidir. İlk çocuğunu 30 yaşından sonra doğuran kadınlarda meme kanseri görülme oranı 20 yaşından önce doğuranlara göre 2 kat fazladır. Hiç çocuk doğurmayan kadınlarda risk hafif yükselmektedir.

Sosyoekonomik seviyenin yüksekliği: Varlıklı, sosyoekonomik düzeyi yüksek olan kadınlarda, meme kanseri görülme oranı daha fazladır. Bu ailelerin kızları daha iyi beslendikleri için daha erken gelişmekte ve erken yaşta adet görmeye başlamaktadır. Ayrıca bu çocuklar büyüdükleri zaman eğitim ve iş nedeni ile daha geç evlenmekte ve daha geç çocuk sahibi olmaktadır. Bu nedenlere bağlı olarak fertil çağın erken başlaması, geç doğurma gibi nedenler sebep olarak sayılabilir. Ayrıca bunların dışında başka faktörler de rol almaktadır. 

Östrojen hormonu tedavisi görenler: Menopoz nedeni ile uzun süre östrojen tedavisi ( 10 yıldan fazla) gören kadınlarda, meme kanseri oranı artmaktadır. Fakat, hormon tedavisi almayan kadınlarda da, kalp hastalıkları ve osteoporoz gibi sorunlarda artış ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle menopoz yakınmalarının azaltılması amacı ile, östrojen verilmesi önerilebilir fakat mutlaka bir hekim kontrolu altında yapılmalıdır.

Meme Kanseri Belirtileri

Erken evre meme kanserinde hastanın hiç şikayeti olmayabilir, ya da aşağıdaki belirtilerden bir ya da birkaçı görübilir.

Memede ele kitle gelmesi en sık rastlanan belirtidir. Memeden akıntı gelmesi (bulanık ya da kanlı) Meme başında çekilme Meme derisi üzerinde çekilme Memede büyüme, ödem, kızarıklık, meme derisinin portakal kabuğu görünümünde olması Meme başında iyileşmeyen yara Memede daha önceden olmayan, gözle farkedilebilen herhangi bir değişiklik

Meme kanseri öncelikle lenf damarları ile koltuk altındaki lenf bezlerine sıçrar. İleri evre meme kanseri en çok kemik, akciğer ve karaciğere metastaz yapar. Metastatik hastalığı olanlarda hastalığın sıçradığı organa göre şikayetler ortaya çıkar. Örneğin kemiğe sıçramışsa kemik ağrısı veya kemik kırıkları meydana gelebilir. Beyne sıçramışsa felç, görme bozukluğu, başağrısı, başdönmesi gibi şikayetler gelişebilir.

Meme Kanseri Tedavisi

 1.Cerrahi (Ameliyatla kanserli dokunun çıkarılmasıdır.)  2.Radyasyon tedavisi (Işınlar ile kanser hücrelerinin öldürülmesi amaçlanır.)  3.Kemoterapi (İlaçlarla kanser hücrelerinin öldürülmesi amaçlanır)   4.Hormon tedavisi .

ÖNEMLİ UYARILAR

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Kadınlarda kansere bağlı ölümlerde ise akciğer kanserinden sonra ikinci sıradadır.  Ailesinde meme kanseri olanların meme kanserine yakalanma riski daha fazladır. Meme kanserinin, erken evrede yakalandığında tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğu unutulmamalıdır. Meme başında çekinti, meme ucundan akıntı, memede iyileşmeyen yara, kızarıklık, şişlik, memede veya koltuk altında ele gelen kitle gibi şikayetleri olan hastalar vakit kaybetmeden bir doktora başvurmalıdır. Hastalığı erken evrelerde yakalayabilmek için, ailesinde meme kanseri olması nedeniyle risk faktörü artmış olan kadınlar hariç tüm kadınlar, 50 yaşından sonra her yıl mamografi çektirmelidir. Risk faktörü olan kadınlar ise bu işleme daha erken başlamalıdır.

Hastalık erken evrelerde iken ameliyatla tümörün çıkarılması mümkündür. Hastalığın takibinde hasta, yaşı, menapozal durumu, genel durumu ve patoloji raporundaki özellikleri göz önünde bulundurularak adjuvant kemoterapi, radyoterapi, veya hormon tedavisi seçeneklerinden bir ya da birkaçını alır. Metastaz yapmış hastalarda hastalığın ilerleyişini durdurmak için hormon tedavisi veya kemoterapi verilebilir.