www.yasamhastanesi.com.tr

258 55 55 Bilgi ve Randevu hattı
Acil Servis 7 Gün 24 Saat

Memenizi  “kanserden” koruyun !..

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan çalışmada yaklaşık her 10 kadından birinde yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski olduğu saptanmıştır. Tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen (Cerrahi, X-Işını, Kemoterapi) meme kanserinden ölüm, kadınlarda Akciğer kanserinden sonra 2. sırada yer almaktadır.

Tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de erken evrede tanı konulması yaşam süresinin uzatmaktadır. Bu amaçla Dünyanın pek çok ülkesinde tarama programları uygulanmaktadır.

Meme kanserinin erken teşhis edilebilmesi için yapılması gereken işlemler şu şekilde sıralanabilir:

Kişinin kendi memesini muayenesi etmesi, Doktor tarafından meme muayenesi yapılması, mamografi ve doktorun gerekli gördüğü diğer tamamlayıcı tetkikler.

Meme kanseri gelişiminde risk faktörler nelerdir?

Ailesinde ve yakın akrabalarında meme kanseri olanlar, ilk adetini 12 yaşından önce görenler, menopoza 55 yaşından sonra girenler, hiç doğurmayanlar, menapozda aşırı kilo alanlar, alkol ve sigara kullananların meme kanserine yakalanma riski daha fazladır. Annesinde meme kanseri olan kadınlar, annelerinin kansere yakalandığı yaşın 10 yıl öncesine giderek takiplerine başlamalıdırlar.

Memede fark edilen tümörlerin hepsi kanser olmayıp çoğu iyi huyludur. Bunların tetkik edilerek doğru teşhisin konulması gerekmektedir. Bu da Genel Cerrahi Uzmanlarının yapacakları değerlendirmelerle ortaya konur.

Meme kanserinin belirtileri nelerdir?

Hastalar düzenli olarak klinik muayene yaptırmıyor ve mamografi çektirmiyor ise, memede fark ettikleri genellikle ağrısız, sert, sınırları düzensiz ve hareketleri sınırlı bir kitle (sertlik) ile doktora müracaat ederler. Bazen, meme başında çekilme, meme derisinde çöküntü, koltuk altında kitle ve meme başından kanlı akıntı yakınmaları olabilir. Bu durumlarda vakit geçirmeden doktora gitmelidirler. Bugün modern tıpta asıl amaç, memedeki kanseri henüz bir şikayet nedeni olmadan, düzenli çekilen mamografide henüz birkaç mm iken yakalamaktır.

Meme başı akıntıları önemli midir?

Meme başından kendiliğinden olan, tek taraflı ve kanlı-serum rengindeki akıntılar önemlidir. Bunlar için meme cerrahisi uzmanına müracaat etmek gerekir.

Meme kanseri neden olur?

Meme kanserinin kesin nedenini bilmiyoruz. Ancak, hormonal faktörler (östrojen ve progesteron gibi hormonlar) önemli rol almaktadırlar. Erken adet gören, geç menapoza giren, menapozda uzun süren hormon tedavisi alan, hiç doğurmayan kadınlarda meme kanserinin sık görülmesi bu faktörlerin rolünü doğrulamaktadır. Meme kanserinin tedavisinde de östrojen hormonunun etkisini yok eden ilaçların kullanılması ve bunların yararlı olması da bu görüşü desteklemektedir.

TEŞHİS

Meme kanserinin erken teşhisi için 3 ayrı tarama yöntemi vardır: 1.Kadınların kendi kendini muayenesi 2.Kadınların klinikte doktor tarafından muayenesi 3.Mamografi (meme filmi) çektirilmesi

1.Kadınların kendi kendini muayenesi

Kadınların 20 yaşından itibaren ayda bir kez (adet başlangıcından sonraki 10 gün içerisinde) kendilerini muayene etmeleri önerilmektedir. Bu muayenede, özellikle deriye ve meme başına yakın olan tümörleri erken fark etme şansı olabilir. Ayrıca kadının meme kanserinin farkında olması ve bu hastalığı ciddiye alması için de kendi kendini muayeneyi öğrenmesi ve yapması şarttır. Muayene sırasında fark edilen en ufak bir değişiklik için doktora gidilmelidir.

2. Kadınların klinikte doktor tarafından muayenesi

30 yaşından itibaren her kadının yılda bir defa genel cerrahi uzmanı tarafından muayene edilmesi gerekir.

3.Mamografi

35-40 yaş arasında bir defa mamografi çektirilerek daha sonraki kontrollere örnek olacak bir film elde edilir. Daha genç kadınlarda meme dokusu çok yoğun olduğundan mamografide iyi bir görüntü elde edilememektedir. Ancak, bazı özel durumlarda istenebilir. 40 yaşından sonra yılda bir defa mamografi çektirilmelidir. Meme kanserlerinin yaklaşık dörtte üçü mamografide görülebilir. Özellikle birkaç mm.lik kireçlenme adacıkları fark edilebilir.

Ultrasonografi nedir ve ne zaman yapılmalıdır?

Özel bir sistemle memeye gönderilen ses dalgalarının yansıması ve bunların ekranda görüntülenmesidir. Daha çok genç kadınlarda ve fark edilen kitlenin kist olup olmadığının ayırt edilmesinde kullanılır. Bazı yoğun memelerde mamografiye yardımcı olmaktadır. Radyasyon vermediğinden sıkça yapılabilir.

Meme emarı nedir? Ne zaman yapılmalıdır?

Memenin elektromanyetik bir ortamda ve damardan kontrast madde verilerek görüntülenmesidir. Yukarıda belirtilen tanı yöntemlerinin tamamlayıcısıdır ve pahalıdır. Çok özel durumlarda meme cerrahı tarafından istenebilir. Vücudunda metal bulunan hastalar (kalp pili, protez vs.) çektirmek için doktorlarına danışmak zorundadırlar.

PET muayenesi nedir ?

Pozitron emisyon tomografisi (PET), özel bir madde vererek vücuttaki tümörlerin araştırılması işlemidir. Çok zahmetli ve pahalı bir yöntemdir. Çok özel durumlarda istenebilir.

Meme kanserini erken teşhis edecek bir kan tahlili (tümör belirteci) var mıdır?

Maalesef meme kanserinin erken tanısı için yapılabilecek bir kan tahlili yoktur. Meme kanserli kadınlarda CA15-3 ve CEA gibi tümör belirteçleri bazen yükselebilir ve hastalığın takibinde kullanabilir.

Muayene ve yapılan görüntüleme yöntemlerinde ortaya çıkan her kitleden biyopsi yapılmasına gerek yoktur.Kanser şüphesi olan kitleden biyopsi yapılır ki, buna ancak konunun uzmanı genel cerrah karar verebilir. Değişik yöntemlerle biyopsiler(ince iğne, kalın iğne,açık biyopsi vs) yapılarak kesin tanı konur.

Tanı konulduktan sonra tedavi seçenekleri hastaya ve hastalığın evresine göre değişiklikler gösterir. Nasıl bir tedavi protokolü uygulanacağına hasta ile ayrıntılı görüşülerek birlikte karar verilir.

Op. Dr. Mutlu Zeren Genel Cerrahi Uzmanı